Programy domowe

Strażnik Ucznia

Strażnik Ucznia to program służący do wszechstronnej sprawdzeniu poczynań ucznia przy komputerze. Program ma takiej funkcje jak kontrola i wyłączanie (komunikatorów, kodów do edycji rejestru, bramek Esemes, czatów, pornografii, wulgaryzmów), kontrola Internetu, kontrola programów wskazanych przez użytkownika, kontrola klawiatury, kontrola schowka. Prócz tego aplikacja Strażnik Ucznia pozwala administrowanie czasu spędzanego przez użytkownika przy komputerze, powstawanie zrzutów ekranowych co dany czas czy zapis czynności dokonanych na komputerze poprzez użytkownika. W programie istnieje sposobność definiowania tygodniowego harmonogramu pracy komputera. Program kompatybilny z Windows 7.

Producent: Nowe Media
Rozmiar pliku: 1.92 MB
Licencja: trial
System: Windows

ARAKS Faktury 2011 PRO

ARAKS Faktury 2011 PRO to system wystawiania dokumentów sprzedaży dla wymagających zgodny z Windows XP, Vista 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit.
Zawiera nowe funkcje:
· obsługa dowolnych stawek VAT 23% i innych
· magazyn
· rozliczenia magazynu (ilościowe, wartościowe)
· inwentaryzacje
· rozliczanie zaliczek (faktury zaliczkowe i pozostałe dokumenty)
· faktura RR
· dokumenty przychodu PZ
· dokumenty WZ, RW
· numeracja miesięczna dokumentów
Program ponadto umożliwia na automatyczne powstawanie statystyk dystrybucji pod względem wyrobów, klientów, a wręcz rejonów administracyjnych. Pokazywane są one w postaci zestawień i wykresów, które pozwalają:
· skupić się najlepiej sprzedających się produktach i sprzedawać ich więcej
· określić jakie rejony (kody pocztowe) kupują najwięcej
· odkryć najbardziej lojalnych i najlepszych kontrahentów
· Wystawianie faktur VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych „FAKTURY VAT UE” z opcją definiowania dwóch języków, na przykład. polskiego i angielskiego
· Wystawianie faktur VAT marża
· Uproszczony metodę wystawiania faktur VAT UE dla przewoźników
· Wystawianie faktur EXPORTOWYCH Invoice
· Pełna rejestracja skryptu z poziomu aplikacji
· Wystawianie dokumentów rozchodu – faktury VAT, rachunki, dokumentny korygujące, itd.
· Liczenie dokumentów od ceny brutto lub brutto
· Zapis dokumentów do plików PDF
· Wysłanie dokumentów PDF pocztą elektroniczną wprost z kodu
· Import pozycji dokumentów z plików Excel
· Możliwość wprowadzania upustów
· Prowadzenie bazy produktów i usług
· Generowanie cennika do formatów HTML i RTF na podstawie bazy produktów
· Prowadzenie bazy kontrahentów
· Edytowalne słowniki form płatności, typów dokumentów, kategorii nabywców, stawek podatku VAT
· Współpraca z zewnętrznym systemem Finansowo-Księgowym
· Drukowanie raportów: zestawienie dokumentów, zestawienie płatności, rejestr VAT, wykaz cen
· Przesyłanie bazy kodu poprzez pocztą elektroniczną – archiwizacja bazy
· Personalizacja ustawień, zarządzanie uprawnieniami użytkowników do dokumentów i funkcji programu
· Współpraca z drukarką paragonów fiskalnych
· Import kartorek magazynowych z EXCEL’a
· Wsparcie dla FAKTORINGU

Organizer jest wykorzystany do operatywnego katalogowania informacji informacji tekstowej klasyfikowanej według pewnych problemów (tematów). Opisane wyżej treści zostają w programie posegregowane do postaci elementów listy w hierarchicznym porządku. Zmiana podporządkowania takich treści sprowadza się do przeciągania i upuszczania myszą elementów (podrozdziałów), które te informacji reprezentują bez potrzeby przepisywania albo kopiowania tekstu.
Wynajdowanie potrzebnych treści umożliwia dwuszczeblowy system szukania wyrażen (fraz).
Jedna z opcji wyszukiwania odnajduje i sukcesywnie przekazuje na ekranie miejsca występowania takich wyrażeń w poszczególnych gałęziach wieloszczeblowej listy (drzewa rozdziałów i podrozdziałów); druga jednakże dokonuje odnajdywania podanej frazy w w tej chwili widocznym po prawej tekście.
W sytuacji gdy treść posiada znaczne rozmiary odnajdywanie kolejnych fraz będzie połączone z przewijaniem na ekranie tekstu tak, ażeby znaleziona fraza była zawsze widoczna.
Tekst ujęty w podstawie ma możliwość zostać w całości albo wybranymi stronami skierowany do druku. Dla zabezpieczenia procesu drukowania program oferuje możliwość użytecznego ustawiania danych
każdej ze stron. Użytkownik decyduje o orientacji drukowanej strony (pionowa lub pozioma), ustawianych marginesach oraz dodatkowo o opcjach nagłówka i stopki.
Ustawienia mogą zostać zapamiętane i obowiązywać samoczynnie z chwilą każdorazowego uruchomienia kodu.
Przed skierowaniem dokumentu do druku możliwy jest podgląd każdej z jego stron – podane wcześniej rozwiązanie pozwala (m.in dzięki dowolnie ustawianemu powiększeniu) na korektę wykrytych niedociągnięć.
Niezależnie od porad zawartych w pliku pomocy w programie zastosowano system
podpowiedzi na pasku w dolnej części planszy głównej kodu. Treść ukazujący się w prawej celi tego paska informuje użytkownika o zdarzeniu jakie nastąpi po aktywacji detalu znajdującego się pod kursorem myszy.
Treść w lewej celi paska podpowiedzi przedstawia 2 wartości, z których pierwsza jest aktualnie aktywnym miejscem w strukturze drzewa rozdziałów i podrozdziałów; druga wartość wskazuje globalną ilość elementów jaka jest w tej podstawie obsługiwana.

Producent: Andrzej Mulawa
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Licencja: shareware
System: Windows

Pisma

Pisma – ten program jest wykorzystany do operatywnego katalogowania treści informacji zawartych w różnego typu plikach, które mogą być rozmieszczone w różnych miejscach na dysku komputera.
Przedstawione powyżej pliki zostają w programie posegregowane do postaci elementów listy w hierarchicznym, ustalonym przez użytkownika PC, porządku. Zmiana miejsca skatalogowania poszczególnych plików odbywa się sposobnością ich przeciągania w inne miejsce listy bez potrzeby zmian ich faktycznego (fizycznego) miejsca rozmieszczenia.
Przegląd informacji tych plików odbywa się poprzez aktywację ich macierzystych aplikacji, za poradą których takie pliki były stworzone.
Wyszukiwanie potrzebnych a zawartych w plikach informacji umożliwia dwuszczeblowy system poszukiwania wyrażeń (fraz). Jedna z opcji wyszukiwania odnajduje i sukcesywnie przekazuje na ekranie miejsca występowania takich wyrażeń w poszczególnych gałęziach wieloszczeblowej listy (drzewa rozdziałów i podrozdziałów); druga jednak dokonuje odnajdywania podanej frazy we wszystkich plikach (dokumentach) jakie zostały plikowi bazowemu (obowiązującej podstawie) powierzone.
Wynikiem zakończenia tej fazy operacji wyszukiwania będzie sporządzenie przez program zbiorczego zestawienia plików z taką frazą – klik na każdym wyszczególnionych plików spowoduje podgląd jego treści w celu upewnienia się, że taka własnie tekst była poszukiwana.
W celu zaspokojenia prywatnych wymagań użytkownika w zakresie graficznego wystroju program „Pisma” ma możliwość doboru barw i fonty oddzielnie dla każdego z
widocznych okien; użytkownik może dodatkowo umiejscowić planszę kodu w dowolnym miejscu na ekranie oraz dodatkowo nadać jej odpowiedni (możliwością przeciągania myszą) rozmiar i kształt. Ma możliwość wreszcie w sposób dowolny przemienić (przesuwając pionową ramkę graniczną okien) rozmiary widocznych okien.
W wyniku zapisu powyższych ustawień przy każdym włączeniu „Pisma” pojawią się w ustalonej szacie graficznej.

Producent: Andrzej Mulawa
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Licencja: shareware
System: Windows